A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Eind 2013 ontdekten wetenschappers uit Oostenrijk en Engeland  met behulp van geavanceerde DNA-technieken dat het merendeel van de patiënten die niet de in 2005 ontdekte JAK2V617F (lees meer) of MPL mutaties hebben, wel mutaties in het calreticuline-gen (CALR-gen) dragen. De precieze functie van calreticuline is nog onbekend, maar een mutatie in dit gen leidt indirect tot overactivatie van de JAK2 signaalroute, zoals ook het geval bij JAK2V617F mutaties. MPN patiënten met een CALR-mutatie hebben over het algemeen een milder ziekteverloop dan patiënten met een JAK2-mutatie.

CALR-mutaties:
• Komen niet voor bij PV-patiënten
• Komen bij ET- en MF-patiënten niet tegelijkertijd voor met JAK2- of MPL-mutaties
• Zijn bij 25% van de ET-patiënten aanwezig
• Zijn bij 35% van de MF-patiënten aanwezig

Bronnen:
Pur Sang 11-1 (2014)
Nangalia J. et al. The New England journal of medicine ;369(25):2391-405. (2013)
Klampfl T. et al.The New England journal of medicine ;369(25):2391-405. (2013)

In 2005 werd bij MPN-patiënten in het zogenaamde JAK2-gen een verandering (mutatie) aangetoond die ervoor zorgt dat bepaalde stamcellen blijven delen zonder dat dit nodig is. De normale controle over de aanmaak van bloedcellen valt hiermee weg. Hierdoor ontstaat een overproductie van rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes. Deze JAK2V617F-mutatie speelt vandaag de dag een belangrijke rol bij het diagnosticeren van MPN’s. Inmiddels weten we dat de JAK2V617F-mutatie bij ongeveer 95% van de patiënten met PV wordt aangetroffen,  en bij 50 tot 60% van de ET- en MF-patiënten. Bij de PV-patiënten die de JAK2V617F-mutatie niet hebben, vindt men soms andere JAK2-mutaties: de zogenaamde exon 12-mutaties. Bij ET- en MF-patiënten die de JAK- 2V617F-mutatie niet hebben, vindt men bij ongeveer 5% zogenaamde MPL-mutaties, en bij de overige patienten vaak de CALR-mutatie (in 2014 ontdekt, lees meer). De JAK2-, MPL en CALR-mutaties zorgen er voor dat het JAK2- eiwit overactief wordt, waardoor de overproductie van bloedcellen ontstaat. Deze ontdekking heeft geleid tot de ontwikkeling van een specifiek soort geneesmiddelen, namelijk JAK2-remmers (lees meer).

 

Bronnen:
Pur Sang 11-1 (2014)
Baxter, E.J. et al. Lancet 365, 1054-1061 (2005).
Kralovics, R. et al. The New England journal of medicine 352, 1779-1790 (2005).
James, C. et al. Nature 434, 1144-1148 (2005).
Pikman, Y. et al. PLoS medicine 3, e270 (2006).
Scott, L.M. et al. The New England journal of medicine 356, 459-468 (2007).


Om de oorzaak van MPN’s beter te kunnen begrijpen, wordt allereerst kort uitgelegd hoe bloedcellen gevormd worden. 

De bloedcelvorming 
Bloed, bestaande uit talloze bloedcellen, wordt gemaakt door de deling van bloedstamcellen in het beenmerg in de holtes van de botten. Continue bloedcelaanmaak is noodzakelijk omdat bloedcellen maar een beperkte levensduur hebben (enkele dagen tot maanden). Een ander woord voor bloedcelaanmaak is hematopoïese. Omdat de stamcellen in het beenmerg zichzelf ongelimiteerd kunnen vernieuwen, blijft de bron van stamcellen gedurende ons hele leven behouden. De andere karakteristieke eigenschap van stamcellen is dat ze kunnen uitrijpen tot voorlopercellen die vervolgens weer kunnen uitrijpen tot alle typen rijpe bloedcellen. Gedurende dit proces verplaatsen de cellen zich van het beenmerg naar het bloed.

Een fout in het JAK2 eiwit
Bij MPN’s is het JAK2-eiwit, ofwel de JAK2 signaalroute, overactief. Hierdoor reageren bloedstamcellen in het beenmerg niet meer goed op omgevingssignalen. Normaal gesproken delen stamcellen alleen in aanwezigheid van een zogenaamde groeifactor. Maar door de fout in JAK2 delen de cellen ook in afwezigheid van de groeifactor: de cellen delen te snel en te vaak en zo ontstaat de overschot aan cellen. 

Overactiviteit van de JAK2 signaalroute wordt in 50% van de gevallen bij ET en MF, en in 95% van de mensen met PV veroorzaakt door een mutatie in het JAK2 gen op plaats 617. Dit heet de JAK2V617F mutatie. Bij patiënten die de JAK2V617F-mutatie niet hebben, liggen vaak andere mutaties ten grondslag aan de overactiviteit, zoals de MPL-mutatie of het JAK2 exon 12-mutatie. Recent is een tweede mutatie ontdekt die bij de overige MPN patiënten aanwezig blijkt te zijn, namelijk de CALR-mutatie.  

Bronnen:
Baxter, E.J. et al. Lancet 365, 1054-1061 (2005).
Kralovics, R. et al. The New England journal of medicine 352, 1779-1790 (2005).
James, C. et al. Nature 434, 1144-1148 (2005).
Pikman, Y. et al. PLoS medicine 3, e270 (2006).
Scott, L.M. et al. The New England journal of medicine 356, 459-468 (2007).
Nangalia J. et al. The New England journal of medicine ;369(25):2391-405. (2013)
Klampfl T. et al.The New England journal of medicine ;369(25):2391-405. (2013)

Ga naar boven