Afdrukken

Aderlaten betekent letterlijk het afnemen van bloed. Hierdoor neemt het aantal rode bloedcellen (erythrocyten) af, wat wenselijk is bij PV patiënten die juist een overschot aan deze cellen hebben. Aderlaten is een simpele procedure, waarbij een bepaalde hoeveelheid bloed uit een ader wordt afgenomen via een naald. Meestal is deze hoeveelheid tussen de 350 en 500 milliliter bloed. Het aderlaten zal regelmatig herhaald moeten worden (op geleide van bloedonderzoek) om voor vrouwen de streefwaarde van het hematocriet <0,42L/L en voor mannen <0,45L/L te houden. Daarmee wordt de stroperigheid van het bloed lager en daalt het risico op complicaties. Voordelen van aderlaten zijn dat het snel werkt, weinig bijwerkingen heeft en het een effectieve manier is om het aantal rode bloedcellen te doen laten dalen.

Een mogelijke bijwerking van aderlaten is vermoeidheid na het afnemen van bloed en het ontstaan van een blauwe plek op de plaats van afname. Soms wordt een patiënt tijdens of direct na het aderlaten onwel of heeft last van duizeligheid of andere klachten. Dit kan tegengegaan worden door meteen na of tijdens het aderlaten een fysiologische zoutoplossing per infuus toe te dienen. De hoeveelheid fysiologische zoutoplossing dient overeen te komen met de hoeveelheid afgetapt bloed. 

 

Bronnen:
Richtlijn Polycythemia Vera 2011, Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Polycythemia Vera and the Myeloproliferative Disorders. Wasserman, LR, Berk, PD, Berlin, NI (Eds), WB Saunders, Philadelphia 1995