Afdrukken

Een belangrijk middel in de communicatie met uw huisarts

In het najaar van 2016 is de huisartsenbrochure over MPN’s verschenen. Op de Contactdag werd deze aangeboden door Nicky Dekker, de arts-auteur. de VSOP was de uitvoerende partij en de brochure is tot stand gekomen met subsidie van het Innovatiefonds van de Zorgverzekeraars en in nauw overleg met de Medische Adviesraad van de MPN Stichting. De presentatie van Nicky Dekker vindt u hier.
 
De inhoud van de brochure is bestemd voor de huisartsen. Omdat MPN’s relatief weinig voorkomen is niet iedere huisarts per definitie op de hoogte van de oorzaken en gevolgen van een MPN. De patiënt kan de huisarts wijzen op het bestaan van de brochure, die overigens ook via de site van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) is te downloaden.
 
Verdere informatie vindt u in deze brief.
 
Hier vindt u een brief van de NHG, die u aan de huisarts kunt overhandigen.
 
Dit is de link naar de huisartsenbrochure.