Afdrukken

Om de diagnose PV te kunnen stellen, worden de volgende onderzoeken gedaan:

Lees meer over beenmergpuncties en beenmergbiopten

Het bloed en het beenmerg worden vervolgens onderzocht in het laboratorium. Daar tellen ze hoeveel cellen er van ieder celtype in het bloed en beenmerg aanwezig zijn. Ook wordt gekeken naar genetische afwijkingen van de cellen, zogenaamd cytogenetisch en moleculair biologisch onderzoek. Bij 95% van de PV-patiënten blijkt de JAK2-mutatie aanwezig te zijn. Daarom is onderzoek naar de JAK2-mutatie een vast onderdeel van de PV-diagnostiek. 


Bron: Richtlijn Polycythemia Vera 2011, Nederlandse Vereniging voor Hematologie (link)