Afdrukken

Bij polycythaemia vera (PV) vindt er een woekering (proliferatie) in het beenmerg plaats, die zorgt voor te veel rode bloedcellen (erytrocyten). De verhoogde productie van rode bloedcellen leidt tot een te hoog hematocriet (Ht) en hemoglobinegehalte (Hb). Het bloed wordt dik en stroperig, waardoor het minder makkelijk door de kleine bloedvaten kan stromen. Dit kan bij PV leiden tot vaatafsluiting als gevolg van stolselvorming (trombose). Twee derde van de PV-patiënten heeft ook een verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocyten) van meer dan 400x109/L (trombocytemie). De witte bloedcellen (leukocyten) kunnen ook verhoogd zijn.

PV is een zeldzame bloedziekte en komt volgens schatting voor bij 1,5 tot 3 per 100.000 mensen. Dit zijn vooral oudere patiënten, maar ook jongere mensen kunnen deze ziekte krijgen. De gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose is ongeveer 55 tot 60 jaar.

Klik hier voor diagnose PV

Klik hier voor symptomen PV

Klik hier voor behandeling PV