A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Om de oorzaak van MPN’s beter te kunnen begrijpen, wordt allereerst kort uitgelegd hoe bloedcellen gevormd worden. 

De bloedcelvorming 
Bloed, bestaande uit talloze bloedcellen, wordt gemaakt door de deling van bloedstamcellen in het beenmerg in de holtes van de botten. Continue bloedcelaanmaak is noodzakelijk omdat bloedcellen maar een beperkte levensduur hebben (enkele dagen tot maanden). Een ander woord voor bloedcelaanmaak is hematopoïese. Omdat de stamcellen in het beenmerg zichzelf ongelimiteerd kunnen vernieuwen, blijft de bron van stamcellen gedurende ons hele leven behouden. De andere karakteristieke eigenschap van stamcellen is dat ze kunnen uitrijpen tot voorlopercellen die vervolgens weer kunnen uitrijpen tot alle typen rijpe bloedcellen. Gedurende dit proces verplaatsen de cellen zich van het beenmerg naar het bloed.

Een fout in het JAK2 eiwit
Bij MPN’s is het JAK2-eiwit, ofwel de JAK2 signaalroute, overactief. Hierdoor reageren bloedstamcellen in het beenmerg niet meer goed op omgevingssignalen. Normaal gesproken delen stamcellen alleen in aanwezigheid van een zogenaamde groeifactor. Maar door de fout in JAK2 delen de cellen ook in afwezigheid van de groeifactor: de cellen delen te snel en te vaak en zo ontstaat de overschot aan cellen. 

Overactiviteit van de JAK2 signaalroute wordt in 50% van de gevallen bij ET en MF, en in 95% van de mensen met PV veroorzaakt door een mutatie in het JAK2 gen op plaats 617. Dit heet de JAK2V617F mutatie. Bij patiënten die de JAK2V617F-mutatie niet hebben, liggen vaak andere mutaties ten grondslag aan de overactiviteit, zoals de MPL-mutatie of het JAK2 exon 12-mutatie. Recent is een tweede mutatie ontdekt die bij de overige MPN patiënten aanwezig blijkt te zijn, namelijk de CALR-mutatie.  

Bronnen:
Baxter, E.J. et al. Lancet 365, 1054-1061 (2005).
Kralovics, R. et al. The New England journal of medicine 352, 1779-1790 (2005).
James, C. et al. Nature 434, 1144-1148 (2005).
Pikman, Y. et al. PLoS medicine 3, e270 (2006).
Scott, L.M. et al. The New England journal of medicine 356, 459-468 (2007).
Nangalia J. et al. The New England journal of medicine ;369(25):2391-405. (2013)
Klampfl T. et al.The New England journal of medicine ;369(25):2391-405. (2013)

Ga naar boven