Colofon

 

Deze website is een uitgave van de MPN Stichting. Op deze website zijn een disclaimer en een privacy statement van toepassing.

 

Redactie
John Hoogland - voorzitter
Jaap Last - vrijwilliger informatievoorziening
vacature

 

Ontwerp en technische realisatie:
Sterk in MEDIA

 

Financiering
Deze website van de MPN Stichting is geheel gefinancierd door de MPN Stichting. De MPN Stichting wordt uitsluitend gefinancierd door instellingssubsidie en ontwikkelingssubsidie van het Fonds pati├źntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden (PGO). Het Fonds PGO is een uitvoerend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is op geen enkele wijze sprake van belangenconflicten.

 

Nadere informatie
Uiterste zorg is besteed aan het zo compleet en correct mogelijk aanbieden van de informatie, maar we vernemen graag uw suggesties, vragen of opmerkingen om deze site verder te verbeteren. Vragen en opmerkingen die betrekking hebben tot de website kun je richten aan de MPN Stichting: 

ln.gnithcits-npm@ofni.