Contact met je arts

Terug

Contact met jouw arts

Wanneer je net hebt gehoord dat je een MPN hebt kun je je als patiënt erg overvallen voelen door de diagnose. Je weet niet wat er te gebeuren staat, omdat je in de meeste gevallen weinig of helemaal niets van de ziekte afweet. Je bent overdonderd en emotioneel.

Op dat moment word je wellicht overladen met informatie. Je hebt misschien vragen, maar op dat moment sla je dicht.
Na verloop van tijd, soms een aantal consulten verder, komt er een omslagpunt. Patiënten beseffen dat het over hun lichaam gaat en dat zij ook iets te zeggen hebben. De meeste patiënten willen zelf hun ziekteproces sturen en de regie in handen houden. Maar iedereen gaat op zijn eigen manier met de ziekte om.

Het is heel belangrijk om het meest uit je gesprekken met je behandelend arts te halen, zijn tijd is immers schaars! Ook is het onderhouden van een goed contact met je behandelend arts essentieel. Een goede relatie tussen arts en patiënt bevordert een goede behandeling!

Het kan heel nuttig zijn, zowel voor jezelf en voor je arts, om objectief zich te houden op je klachten. Daarvoor kun je eens kijken op www.mpn10app.com. In de helpfunctie zie je bij vraag 8 hoe je deze op je telefoon kunt installeren.

Hieronder volgen enkele tips om je voor te bereiden op het gesprek met je arts.

blijf-in-gesprek-met-je-arts medische-adviesraad-mpn 1: Bereid je voor op een consult
 • Houd bij hoe je je de afgelopen periode voelde en of er zich bijzonderheden hebben voorgedaan
 • Noteer vooraf vragen die je wilt stellen
2: Ga bij voorkeur niet alleen naar een consult
 • Twee horen meer dan één, wie voert het gesprek, wie maakt de aantekeningen?
 • Neem samen je vragen van te voren door
3: Weet welke informatie je wilt horen
 • Bijvoorbeeld: de laboratoriumuitslagen, de eventuele behandeling en de medicatie
4: Maak aantekeningen
 • Schrijf de namen op van degenen met wie je spreekt
 • Zet een datum bij je aantekeningen
 • Noteer de opmerkingen over de behandeling, de medicatie en het gebruik hiervan
 • Vraag een print van de laboratoriumuitslagen van het bloedbeeld
5: Zorg voor duidelijkheid tijdens het gesprek
 • Vraag wie de hoofdbehandelaar is, wie het aanspreekpunt en hoe deze persoon is te bereiken
 • Vraag door als iets niet duidelijk is
 • Vraag waar nodig om een toelichting (een voorbeeld of tekening) bij medische termen
 • Controleer of je het goed begrepen hebt: herhaal wat gezegd is in je eigen woorden
6: Bij een belangrijke beslissing…
 • Vraag tijd om na te denken
 • Vraag eventueel om een gesprek met een verpleegkundig specialist of een andere professional
 • Vraag naar ervaringen over de voorgestelde behandeling:
  – Hoe vaak doet men in het ziekenhuis deze behandeling?
  – Tot welke resultaten hebben die behandelingen geleid?
  – Wat zijn de risico’s?
  – Wat kunnen de gevolgen zijn (ook op lange termijn)?
  – Zijn er alternatieven?
  – Vraag bij twijfel naar een ‘second opinion’; soms is hiervoor toestemming van de zorgverzekeraar nodig.
7: Omgaan met de ziekte
 • Laat je behandelend arts of verpleegkundig specialist weten wanneer je je zorgen maakt of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn
 • Vraag zo nodig naar begeleidingsmogelijkheden die het ziekenhuis kan bieden
 • Als hulpmiddel kun je de lastmeter gebruiken.
8: Communicatie en bejegening
 • Vertel alles wat van belang kan zijn
 • Wees respectvol in je houding en gedrag
 • Laat het weten als je niet prettig vindt hoe een arts of verpleegkundige met je omgaat
 • Wees open over je eigen (alternatieve) aanpak naast de reguliere behandeling
9: Verantwoordelijkheid
 • De behandelend arts doet een behandelvoorstel en geeft daar zoveel mogelijk informatie over
 • De beslissing over de behandeling en medicijngebruik neem jezelf (binnen de mogelijkheden)
 • De arts en andere zorgverleners kunnen adviseren bij het nemen van beslissingen maar doe wat voor jou goed voelt
10: Raadpleeg een lotgenoot

Lotgenoten treffen elkaar via MPN Verbindt. Dit is een gratis sociaal netwerk alleen voor MPN betrokkenen. Klik hier om MPN Verbindt te openen of je aan te melden.

 

Een-goed-leven-hebben-met-een-MPN_cartoon

De huisartsenbrochure

 

In het najaar van 2016 is de huisartsenbrochure over MPN’s verschenen. Op de Contactdag werd deze aangeboden door Nicky Dekker, de arts-auteur. De VSOP was de uitvoerende partij en de brochure is tot stand gekomen met subsidie van het Innovatiefonds van de Zorgverzekeraars en in nauw overleg met onze Medische Adviesraad. De presentatie van Nicky Dekker vind je hier.

 

De brochure is bestemd voor huisartsen. Omdat MPN’s relatief weinig voorkomen is niet iedere huisarts per definitie op de hoogte van de oorzaken en gevolgen van een MPN. De patiënt kan de huisarts wijzen op het bestaan van de brochure, die overigens ook via de site van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is te downloaden.