“De levenskunst bij het hebben van een chronische ziekte is al je energie erop richten om goed te leven in een slechte situatie”

Contact met jouw arts

Wanneer je net hebt gehoord dat je een MPN hebt kun je je als patiënt erg overvallen voelen door de diagnose. Je weet niet wat er te gebeuren staat, omdat je in de meeste gevallen weinig of helemaal niets van de ziekte afweet. Je bent overdonderd en emotioneel.

Op dat moment word je wellicht overladen met informatie. Je hebt misschien vragen, maar op dat moment sla je dicht.
Na verloop van tijd, soms een aantal consulten verder, komt er een omslagpunt. Patiënten beseffen dat het over hun lichaam gaat en dat zij ook iets te zeggen hebben. De meeste patiënten willen zelf hun ziekteproces sturen en de regie in handen houden. Maar iedereen gaat op zijn eigen manier met de ziekte om.

Het is heel belangrijk om het meest uit je gesprekken met je behandelend arts te halen, zijn tijd is immers schaars! Ook is het onderhouden van een goed contact met je behandelend arts essentieel. Een goede relatie tussen arts en patiënt bevordert een goede behandeling!

Het kan heel nuttig zijn, zowel voor jezelf en voor je arts, om objectief zich te houden op je klachten. Daarvoor kun je eens kijken op www.mpn10app.com. In de helpfunctie zie je bij vraag 8 hoe je deze op je telefoon kunt installeren.

Hieronder volgen enkele tips om je voor te bereiden op het gesprek met je arts.

blijf-in-gesprek-met-je-arts
medische-adviesraad-mpn
Een-goed-leven-hebben-met-een-MPN_cartoon

De huisartsenbrochure

 

Een belangrijk middel in de communicatie met je huisarts

In het najaar van 2016 is de huisartsenbrochure over MPN’s verschenen. Op de Contactdag werd deze aangeboden door Nicky Dekker, de arts-auteur. De VSOP was de uitvoerende partij en de brochure is tot stand gekomen met subsidie van het Innovatiefonds van de Zorgverzekeraars en in nauw overleg met onze Medische Adviesraad. De presentatie van Nicky Dekker vind je hier.

 

De brochure is bestemd voor huisartsen. Omdat MPN’s relatief weinig voorkomen is niet iedere huisarts per definitie op de hoogte van de oorzaken en gevolgen van een MPN. De patiënt kan de huisarts wijzen op het bestaan van de brochure, die overigens ook via de site van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is te downloaden.